Megújuló energia

Wikipédia nyomán (kiegészítve)
Egy rendszer anyag és energiatartalma állandó és csak külső forrásból bővíthető. A Föld számára jelenlegi ismereteink szerint a Nap és a Hold jelenhet külső forrást. Azokat az energiaforrásokat, melyek nem a Föld meglevő un. megkövült fosszilis energiaforrások, hanem a közelmúlt Napból, vagy Holdból származó energiaforrások megújuló energiaforrásoknak nevezzük. A megújuló energiaforrások a napenergia közvetlen termikus és foto-villamos hasznosítása, biomassza, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, valamint a Holddal összefüggésben az ár-apály energia. (A geotermikus energia nappal való kapcsolata a földfelszín napból és a magmából származó energiaáram jelentős különbsége alapján sorolható a megújuló energiaforrások közé.)
A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy ezek használata nem rombolja a környezetet.Szemben a nem megújuló (fosszilis) energiaforrások (kőszén, kőolaj, földgáz stb.) használatával, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés vagy a vízszennyezés.

A megújuló energiaforrásokon belül szoktunk beszélni még megújuló és megújítható energiaforrásokról. A szorosan vett megújuló energiaforrások a természeti energiák. Ezek a nap által folyamatosan a földre sugárzott hő és fény, a mozgó levegő (szélenergia), a mozgó víz energiája (folyók, tengeráramlatok, ár-apály) a földből kinyerhető energia.(Földhő>>>. Ez részben a napból származik – a felső rétegből hőszivattyúval kinyerhető energia – míg a másik része a föld mélyében lezajló radiokémiai folyamatok termékeként megjelenő geotermikus energia>>> Külön kategóriát jelentenek a termálvizek. Ezek valójában nem tekinthetők megújuló energiának, hiszen mennyiségük véges. Ezek az energiák arra alkalmas berendezésekkel közvetlenül kinyerhetők.

A megújítható energiák szerintünk olyan folyamatosan képződő anyagok amelyek energiát hordoznak, és ezekből kezelés, átalakítás stb. után energia nyerhető ki.  kezeléssel,átalakítással. A legjellegzetesebbek ezek közül a biomassza és a hulladék, energia kinyerésre felhasznált része.  

Biomassza>>>
A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. A mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. A biomassza segítségével fosszilis tüzelő és üzemanyagok válthatóak ki és ideális esetben az elégetett illetve felhasznált növényi anyag 1 éven belül újratermelődik.

A megújuló és megújítható energiákat szokás még  – nem pontos megfogalmazásban – tiszta energiának nevezni, arra célozva, hogy használatuk nem szennyezi a környezetet. (Ez persze így egészében nem igaz, hiszen pl. a biomassza elégetése esetén elkerülhetetlen bizonyos levegő  szennyezés.) Az viszont igaz, hogy itt csak azokat az anyagokat bocsájtjuk a levegőbe, amelyeket a növények (geológiai értelemben) napjainkban építettek be a testükbe, tehát valójában nem változik a levegő káros anyag tartalma. A fosszilis energiahordozók felhasználása esetén, viszont azokat a káros anyagokat szabadítjuk ki, amelyeket az élő szervezetek (növények, állatok, egysejtűek) évmilliókkal ezelőtt megkötöttek. Ezekkel a levegő káros anyag tartalma növekszik.