Klímaváltozás és a széndioxid

0

A klímaváltozás elleni intézkedések jelentős gazdasági ter­heket rónak az érintett országokra, így hazánkra is.

Kérdés azonban, hogy tudományos szempontból mennyire tekinthe­tő megalapozottnak a CO2-emisszió és a klímaváltozás közötti kapcsolat. A hivatalosan elfogadott klímaelmélet megállapítá­sait ugyanis számos kiváló tudós vitatja, mivel abban a széndioxid szerepe irreálisan eltúlzott, habár a véleményüket a média általában elhallgatja. Jelen cikk a legfontosabb ellen­érveket foglalja össze, amelyekből az a következtetés adódik, hogy a klímaváltozás elleni értelmetlen szélmalomharc helyett ésszerűbb lenne a rendelkezésre álló erőforrásokat az alkal­mazkodás érdekében felhasználni.

Az  éghajlat  gyakorlatilag  a  bolygó  keletkezése,  vagyis  évmilliárdok  óta folyamatosan változik. Több százmillió éves távlatban ismerjük a jelentősebb éghajlat változásokat, az extrém meleg és hideg időszakokat, bár ezek lehetséges magyarázatában számos bizonytalanság van.
Ehhez képest viszonylag rövidebb távon, 1-2 millió éves távlatban a ciklikusan  ismétlődő  jég-  és  melegedési  korszakokra  viszonylag  jó magyarázatot kínál a Milankovics-Bacsák-féle elmélet Eszerint a klímaváltozások oka a Föld keringési pályaelemeinek ciklikus változása, valamint a forgási tengely dőlésének és irányának imbolygása. Ebben számos tényező játszik szerepet, így a nagybolygók(Jupiter  és  Szaturnusz),  valamint  a  lassan  távolodó  Hold  gravitációs  hatása, továbbá a Föld forgási sebességének fokozatos lassulása.
Bacsák György egymillió évre visszamenőleges számításainak helyességét a földtani kutatások igazolják. Szerinte az utolsó jégkorszak 10 ezer évvel ezelőtt ért véget, jelenleg pedig két jégkorszak közötti felmelegedő periódusban vagyunk, amely kb. 70 ezer év múlva ér majd véget.

Héjjas István

Tovább a teljes cikkre >>>

 

Share.

About Author

Comments are closed.