Magyarország hulladékgazdálkodási terve 2014-2020

0

Magyarország kormánya
2011
A  hazai  hulladékgazdálkodás  jelenlegi  helyzetét  az elmúlt  években  egy  erőteljes átalakulás jellemezte. Ezt az átalakulást a tágabb környezetből meghatározzák a globális
gazdasági válság alatt lassuló európai gazdasági környezet, illetve a fenntarthatóság elvei  mentén  megfogalmazott  új  fejlesztéspolitikai  irányelvek,amelyek  egy  új, környezettudatosabb,  anyag  s  energiatakarékosabb  „magas  forráshatékonysági szinttel működő, európai újrafeldolgozó társadalom” megteremtését vizionálják. Mindez segíti az élhetőbb, egészségesebb környezet megteremtését.A hosszú távú célkitűzések a  hulladékhierarchia  rendszerének  pillérein nyugszanak. A  jövőben  a  környezeti elemeket kímélő hulladékkezelés, a környezetbarát, innovatív technológiák alkalmazása kerül előtérbe, csökken a veszélyes anyagok használata. A hulladékra a társadalom, mint erőforrásra  tekint  majd. Az   OHT – ban  foglalt  célok  teljesülésének  köszönhetően  a hulladéklerakás csökken, a jövőben csak az a hulladék kerül lerakásra, amelynek a hasznosítása  nem  megoldható,  valamint  a  települési  hulladék  részeként  a  jövőben biológiailag lebomló hulladék csak minimálisan kerül lerakásra.” 

Tovább a stratégiára >>>

Share.

About Author

Comments are closed.