Nemzeti Energia Stratégia

0

Az új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégia a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthaenergiamixektóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. Az elsôdleges nemzeti érdekeket szolgálva garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb
költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat,és lehetővé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának és erőforrásai mértékének megfelelô arányban hozzájárulhasson
a globális problémák megoldásához.
A célok elérése érdekében öt nagyon fontos törekvést fogalmaztunk meg a dokumentumban: az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, a megújuló energiák részarányának a növelése,a közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges határ keresztezô kapacitások kiépítése, az atomenergia jelenlegi kapacitásainak
megôrzése, valamint a hazai szén- és lignitvagyon környezetbarát módon való felhasználása a villamosenergia-termelésben.

A teljes szöveg >>>

 

Share.

About Author

Comments are closed.