SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA

0

2014-2023
Stratégia 2014 Konzorcium
2015

Magyarország az elmúlt években magas szinten igyekezett eleget tenni nem csak az Európai Uniós tagállami kötelezettségéből fakadó jogharmonizációs elvárásoknak, hanem annak a korszerű környezetvédelmi szempontrendszernek is, amely szerint a szennyvíziszap elsősorban nem hulladék, amelyet ártalmatlanítani kell, hanem hasznosítható másodlagos nyersanyag, illetve megújuló energiaforrás.
A szennyvíziszap hatékony kezelésére és hasznosítására vonatkozó egységes Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia 2014-2023  az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával folyó szakmai munka keretében jött létre. A stratégiai tervdokumentum holisztikus szemlélettel készült, olyan részletezettséggel, mely által biztosíthatóvá válik a javasolt fejlesztési projektek koherens, költség-hatékony és gyors megvalósításának összes előfeltétele.

Tovább a stratégiára >>>

Share.

About Author

Comments are closed.